Tietosuojaseloste

Game Monkey Oy tietosuojaseloste

GAME MONKEY TIETOSUOJA SEKÄ EVÄSTEKÄYTÄNNÖT

1. REKISTERINPITÄJÄ

GAME MONKEY OY

Y-tunnus 2968783-8

Pornaistentie 2 , 04130 Sipoo

2. YHDYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jarkko Kallaperä

Pornaistente 2, 04130 Sipoo

puh. 010-3410900


3. REKISTERIN NIMI

GAME MONKEY asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteritietoja voidaan käyttää Game Monkey Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ja asiakkaalle tarjottujen palveluiden tuottamiseen, hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä palveluita koskevaan rekisterinpitäjän suorittamaan markkinointiin ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää Game Monkey Oy:n -palveluiden sekä siihen liitännäisten muiden rekisterinpitäjän palveluiden tai muiden palveluntarjoajien ylläpitämien palveluiden toimittamiseen asiakkaalle tai asiakkaan hyväksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseensä kohdistuva suoramarkkinointi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

Oikeushenkilöt, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
Asiakkaan perustiedot, kuten etu-, sukunimi, y-tunnus ja yhteystiedot
Asiakasnumero ja/tai muu vastaava tunnus
Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot sekä asiakashistoria
Laskutustiedot
Asiakkaalta itseltään saadut tai tämän suostumuksella kerätyt muut lisätiedot
Muita yrityksen/asiakkaan toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään tai verkkokaupan tietolomakkeella henkilön itse syöttäminä. Henkilötietoja voidaan päivittää väestörekistereistä ja muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn erillisellä suostumuksella rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Ilman suostumusta tietoja luovutetaan vain viranomaiselle lain edellyttämissä tilanteissa.

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.
Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

10. REKISTERÖIDYT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Game Monkey Oy

Pornaistentie 2

04130, Sipoo

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITYVÄT OIKEUDET

Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin eikä markkina- tai mielipidetutkimuksia varten

12. TIETOA SIVUSTON EVÄSTEISTÄ

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.

Verkkosivustollamme evästeitä käyttävät seuraavat palvelut:

Google Analytics
Tällä sivustolla käytetään Google Analytics -verkkopalvelua, jonka avulla seurataan mm. sivuston kävijämääriä ja millä sivuilla vieraillaan eniten. Google Analytics tallentaa vierailijan laitteen IP-osoitteen, jonka Tietosuojalautakunta on katsonut kuuluvan henkilötietoihin.
Google Analytics -palvelun käyttöehtojen mukaan verkkosivustolla on evästeistä ilmoittamisen lisäksi ”kerrottava Google Analyticsin käytöstä ja siitä, miten se kerää ja käsittelee tietoja. Käyttäjä voi tehdä sen tarjoamalla linkin sivustolle, jossa kerrotaan, miten Google käyttää dataa, kun Käyttäjä käyttää kumppanien sivustoja tai sovelluksia.”
Miten Google käyttää tietojasi yhteistyökumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa >
Miten Google Analytics suojaa kävijältä kerätyt tiedot >
Estä Google Analytics -seuranta selainlisäosalla >
Näiden evästeiden hyväksyminen ei ole sivuston toiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä, mutta ne helpottavat sivujen selaamista. Voit poistaa tai torjua evästeet, mutta tällöin jotkin sivuston toiminnot eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen, ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot ovat täysin sivuston verkkovastaavan hallinnassa. Evästeitä käytetään ainoastaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.